PROFESJONALNA  KADRA

Trenerzy


dr Beata Wentura - Dudek -  właściciel firmy GAMA Marketing Group

Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno - prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji loterii, konkursów promocyjnych i programów lojalnościowych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia. Przez wiele lat zajmowała się organizacją i promocją targów i konferencji w Targach Kielce w tym Targów Praca Kariera Rozwój. Ukończyła studia z zakresu Prawa Karnego, Gospodarczego i Skarbowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki pt. "Skuteczność stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu", która zostanie wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Difin. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Marketingu w Wydawnictwie Echo Media. Laureatka IV miejsca w Plebiscycie "Kobieta Przedsiębiorcza 2016".

prof Stanisław M. Szukalski - Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, specjalizuje się w teorii usług, teorii przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności "Kierowanie małą i średnią firmą" na kierunku Ekonomia, gdzie prowadzi wykłady z procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy, kreowania wizerunku, nowoczesnych metod zarządzania organizacjami. W ostatnich piętnastu latach zainteresowania naukowe koncentrowały się na rozwoju usług biznesowych, procesach outsourcingu usług, tworzeniu centrów usług wsparcia biznesowego. Opracował program nauczania, zorganizował i kierował studium podyplomowym: "Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)". W 2016 roku opublikował książki: "Procedury budowy planów biznesowych" i "Outsourcing .Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. Dwadzieścia siedem lat doświadczenia, jako konsultant, od 1989 roku, właściciel firmy konsultingowej HAKON, autor ponad 250 projektów doradczych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów, planów marketingowych, organizacji sprzedaży, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji, analiz sektorowych. Współpracował z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Gospodarki, pracował przy Programie Powszechnej Prywatyzacji. członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Stypendysta Fundacji Eberta (1989). Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN (od 2003 roku). Ekspert Narodowego Centrum Nauki, autor wielu publikacji naukowych (www.szukalski.uni.lodz.pl).

dr Ali Yasin Kalabak

Ali Yasin Kalabak pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Yalova. Stopień licencjata uzyskał na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marmara w 2010 roku. Stopień magistra zdobył w 2013 roku na Uniwersytecie Yüzüncü Yıl w Van za pracę "Kongres Ekonomii Turcji z 1948 roku w ramach procesu akumulacji kapitału". Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Atatürka w Erzurum za pracę "Związek między wydatkami publicznymi a wzrostem w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej: Analiza empiryczna krajów o różnym poziomie rozwoju". Wykłada na temat wydatków publicznych, ekonomii politycznej i modeli ekonometrycznych oraz prowadzi prace naukowe. Jest autorem licznych publikacji, artykułów i rozdziałów książek opublikowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest członkiem Instytutu Ekonomii Turcji. Brał udział w konferencjach organizowanych w krajach takich jak Malta, Niemcy, Włochy, Czechy, Kirgistan. Prowadzi szkolenia dla sektora biznesu z zakresu ekonomii i szkolenia językowe Business English.


Paweł Mijas jest szefem agencji interaktywnej Domveo, zarządza spółką Pressland SA która ma w swoim portfolio portale ladnydom.p, bryla.pl, domosfera.pl, e-ogrody.pl oraz prestiżowych miesięczników Ładny Dom i Cztery Kąty.

Paweł mówi o sobie:

"Całe moje życie zawodowe jest związane ze skuteczną komunikacją. To podstawa w zarządzaniu firmą opartej na solidnych fundamentach, gdzie zgodnie z moją własną definicją CSR nie ma poszkodowanych, wykluczonych czy niezadowolonych.

Sprawami odpowiedzialności społecznej i raportowania zajmuję się w praktyce od dziesięciu lat. Po raz pierwszy aktywnie poznałem te zagadnienia już w roku 2006, podczas pracy w skandynawskim koncernie. Później, pracując w strukturach grupy aktywnie działających na rynku przedsiębiorstw, poznałem te procesy, zagadnienia niejako "od środka", analizując je i komunikując wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

W czerwcu 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Menadżer CSR na Collegium Civitas, co dało mi pełny obraz zagadnienia, poszerzyło i usystematyzowało moją wiedzę. Tworzę raporty CSR w praktyce. 

Ciągle doskonaląc swoje umiejętności pracowałem w mediach, w dużych, wiodących korporacjach, wiele biznesów budowałem razem z ich twórcami. Tak więc moja wiedza nie jest jedynie książkowa i wynika głównie z realnych, rozwiązanych i rozwiązywanych celów i zadań. Jako aktywnie zarządzający biznesem znam Państwa potrzeby i chętnie podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Biznes z ludzką twarzą naprawdę się opłaca!"

Małgorzata Miernik - Trener biznesu, audytor w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych, specjalista z dziedziny rachunkowości i finansów. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na stanowiskach: Specjalisty ds. zarządzania i kontroli finansowej, Specjalisty ds. rozliczania projektów inwestycyjnych, Samodzielnego księgowego, Głównego księgowego, Audytora projektów finansowanych z funduszy UE , Specjalisty ds. Monitoringu projektu LIFE, Trenera biznesu.

Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów, rachunkowości, rozliczania i zamykania projektów realizowanych w ramach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Jako Trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, prawa podatkowego, zarządzania projektami z uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy unijnych.