PROFESJONALNA  KADRA

Trenerzy


dr Beata Wentura - Dudek -  właściciel firmy GAMA Marketing Group

Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno - prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji loterii, konkursów promocyjnych i programów lojalnościowych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia. Zajmuje się organizacją i promocją targów i konferencji w Targach Kielce w tym Targów Praca Kariera Rozwój. Ukończyła studia z zakresu Prawa Karnego, Gospodarczego i Skarbowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki pt. "Skuteczność stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu", która zostanie wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Difin. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Marketingu w Wydawnictwie Echo Media. Laureatka IV miejsca w Plebiscycie "Kobieta Przedsiębiorcza 2016".

prof Stanisław M. Szukalski - Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, specjalizuje się w teorii usług, teorii przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności "Kierowanie małą i średnią firmą" na kierunku Ekonomia, gdzie prowadzi wykłady z procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy, kreowania wizerunku, nowoczesnych metod zarządzania organizacjami. W ostatnich piętnastu latach zainteresowania naukowe koncentrowały się na rozwoju usług biznesowych, procesach outsourcingu usług, tworzeniu centrów usług wsparcia biznesowego. Opracował program nauczania, zorganizował i kierował studium podyplomowym: "Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)". W 2016 roku opublikował książki: "Procedury budowy planów biznesowych" i "Outsourcing .Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. Dwadzieścia siedem lat doświadczenia, jako konsultant, od 1989 roku, właściciel firmy konsultingowej HAKON, autor ponad 250 projektów doradczych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów, planów marketingowych, organizacji sprzedaży, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji, analiz sektorowych. Współpracował z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Gospodarki, pracował przy Programie Powszechnej Prywatyzacji. członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Stypendysta Fundacji Eberta (1989). Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN (od 2003 roku). Ekspert Narodowego Centrum Nauki, autor wielu publikacji naukowych (www.szukalski.uni.lodz.pl).

 Barbara Sipa - kieruje Zespołem Public Relations w Targach Kielce, właściciel firmy KAPIKOL - Komunikacja, Produkcja, Realizacja, której główny profil działalności opiera się na szeroko pojętej komunikacji, promocji, marketingu i eventach. Pracowała w Biurze Dyrektora i Biurze Rzecznika Prasowego oraz tworzyła Biuro Współpracy Międzynarodowej Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach.  Kierownik Bura Reklamy i Promocji TVP S.A. w Kielcach. Wieloletni pracownik TVP S.A. w Kielcach - wydawca i prezenter programu kulturalnego "Przekładaniec Świętokrzyski", programu promocyjnego "Tele-Vizja Kielce", reporter wejść na żywo na antenę TVP1, TVP2, m.in. do programów "Kawa czy herbata", "Kurier", "Dzień Debiutanta", WOŚP. Autor licznych reportaży na antenę ogólnopolską TVP1, TV Polonia. Organizuje również z ramienia TVP imprezy promocyjne i akcje charytatywne. Współpracuje z Olimpiadami Specjalnymi Polska w zakresie promocji międzynarodowych i ogólnopolskich mistrzostw osób niepełnosprawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu kreowania wizerunku, współpracy z mediami, wystąpień publicznych. Jej "konik" to nawiązywanie relacji i kontakt z mediami. Specjalizuje się w pisaniu scenariuszy i prowadzeniu uroczystości oficjalnych, eventów i gal. Redaguje materiały prasowe, organizuje konferencje prasowe, przygotowuje i prowadzi prezentacje multimedialne, szkolenia z zakresu Public Relations, autoprezentacji i wystąpień publicznych.


Małgorzata Miernik - Trener biznesu, audytor w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych, specjalista z dziedziny rachunkowości i finansów. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na stanowiskach: Specjalisty ds. zarządzania i kontroli finansowej, Specjalisty ds. rozliczania projektów inwestycyjnych, Samodzielnego księgowego, Głównego księgowego, Audytora projektów finansowanych z funduszy UE , Specjalisty ds. Monitoringu projektu LIFE, Trenera biznesu.

Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów, rachunkowości, rozliczania i zamykania projektów realizowanych w ramach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Jako Trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, prawa podatkowego, zarządzania projektami z uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy unijnych.