Badania rynku i tworzenie systemu informacji rynkowej

07/11/2024

Termin szkolenia: 7-8 listopada - szkolenie online

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

Rola badań rynku w planowaniu i prowadzeniu biznesu

 • Istota i konieczność badań rynku
 • Badanie rynku jako źródło informacji o: trendach rynkowych, segmentach, pozycji rynkowej firmy, podstawa budowy strategii rynkowego działania i planowania marketingowego

Pojęcie i typologia badań

 • Definicja badań rynku
 • Typologia badań wg kryterium celu, czasu trwania, charakteru informacji, źródła danych
 • Badania ilościowe i jakościowe
 • Badania pierwotne i wtórne
 • Kierunki ewolucji badań jakościowych

Przygotowanie i przebieg procesu badawczego

 • Jak zdefiniować prawidłowo cel badań?
 • Formułowanie hipotez badawczych
 • Sporządzenie planu badań i ich realizatora
 • Wybór metod gromadzenia danych
 • Analiza i interpretacja zebranych danych badawczych
 • Raport z badań-struktura raportu, wnioski
 • Procedura współpracy z agencją badawczą

Gromadzenie danych wtórnych

 • Procedura gromadzenia danych rynkowych wtórnych
 • Klasyfikacja wtórnych źródeł
 • Wtórne źródła wewnętrzne
 • System gromadzenia rynkowych danych (bazy danych)
 • Jakość danych wtórnych, korzyści i ograniczenia

Metodyka gromadzenia danych pierwotnych

 • Metoda badania ankietowego
 • Funkcje i rodzaje ankiet
 • Procedura badania ankietowego
 • Techniczne aspekty przygotowania badań- zasady budowy kwestionariusza, wielkość próby, błąd próby, poziom ufności.
 • Techniki stosowane w wywiadach pogłębionych (IDI, triada, diada)
 • Czemu służą badanie grupowe (grupy focusowe)?
 • Badania technikami neuromarketingowymi

Wykorzystanie różnych metod badawczych w strategicznym planowaniu marketingowym

 • Metody segmentacji rynku i badanie segmentów rynkowych
 • Badanie produktu
 • Metody badania cen
 • Badanie systemu dystrybucji
 • Analiza skuteczności komunikacji rynkowej
 • Badanie satysfakcji i lojalności klientów
 • Badanie przyczyn utraty klientów

Wskaźnikowa ocena wyników badań rynkowych na poziomie strategicznym, zarządzania sprzedażą i dystrybucją i komunikacji marketingowej

 • Wykorzystanie wyników badań rynkowych -plan marketingowy

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • przedstawicieli firm zajmujących się badaniem i gromadzeniem informacji rynkowej
 • dyrektorów, kierowników firm właścicieli firm
 • specjalistów odpowiedzialnych za budowę strategii marketingowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej istoty badań rynku
 • zdobycie umiejętności organizowania badań
 • uzyskanie umiejętności współpracy z agencjami badawczymi umiejętności wyboru dostawcy usług, unikania błędów w wyborze dostawcy
 • umiejętności wykorzystywania wyników badań

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Stanisław M. Szukalski