Czym jest CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

27/11/2024

Termin szkolenia:   27-28  listopada  - szkolenie online

Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma. Odpowiedzialność firmy oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli interesariuszami.

Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa...

O szkoleniu

Celem naszego szkolenia jest przekazanie wiedzy i odpowiedzi na pytania:

- jak spojrzeć na własny biznes przez pryzmat CSR i jakie z tego osiągniemy korzyści.

- jak skutecznie wdrażać politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w organizacji        (przykłady, dyskusje, budowa planu)

- jak przygotować świetny raport niefinansowy w międzynarodowym standardzie GRI (Globar Reporting Initiative). Dzięki szkoleniu poznasz raportowanie od podszewki, tak by móc podjąć najlepszą decyzję dotyczącą raportowania w Twojej firmie. Ważne: Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) to międzynarodowy wzorzec RAPORTOWANIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU i zrównoważonego rozwoju dla firm.

- na czym polega raportowanie niefinansowe i jakie korzyści przynosi,

- jak zorganizować proces raportowania w swojej firmie,

- jaki format raportowania (niefinansowe, zintegrowane)wybrać


Warto wiedzieć:

- szkolenie zawiera najbardziej aktualne informacje

- oferujemy szkolenia jedno- i dwu- dniowe, w zależności od potrzeb Klienta

- szkolimy w sposób ciekawy, niekonwencjonalny i skuteczny


PROGRAM  SZKOLENIA

Szkolenie składa się z czterech bloków

Wprowadzenie

- o CSR- definicje, historia, przykłady z całego świata i z Polskie

- CSR- dlaczego to robimy, czy transparentność i prospołeczność się opłaca

- raportowanie niefinansowe - definicja i zakres. Kto raportuje i dlaczego?

- korzyści z raportowania CSR.

2. Proces raportowania w standardzie GRI

- międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego.

- organizacja procesu raportowania oraz kluczowe etapy procesu raportowania krok po kroku

- wprowadzenie do systemu raportowania GRI, zasady raportowania według GRI.

-standard GRI w praktyce.

3. Komunikacji i obowiązki sprawozdawcze

- wypełnienie nowej dyrektywy 2014/95/UE - wymogi Ustawy o Rachunkowości.

-Czym jest raportowanie niefinansowe a czym raportowanie zintegrowane.

- komunikacja raportów - jak skutecznie i atrakcyjnie komunikować

4. CSR w firmie

- z fajną firmą ( i sympatycznymi ludźmi) robi się lepsze interesy - CSR przynosi zyski

- drużyna odpowiedzialna społecznie, czyli CSR od portiera do prezesa

- jak to zrobić krok po kroku- część szkolenia dedykowana konkretnemu odbiorcy szkolenia w formie konsultacji

- praca na przykładach z kraju i ze świata

Rekomendujemy to szkolenie:

- jeśli chcesz wprowadzić swoją Firmę na wyższy poziom

- jeśli Twoja firma chce wprowadzić raportowanie niefinansowe do swojego systemu sprawozdawczości,

-osobom biorącym udział w procesie raportowania, koordynatorom CSR, ekspertom, zarządom, biegłym rewidentom, ekspertom


Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej istoty CSR
  • Zdobycie umiejętności analizowania, komunikowania i przygotowania sprawozdań
  • Skuteczne i efektywne wdrażanie polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w organizacji

Cena szkolenia: 1 800 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: Paweł Mijas

- praktyk, szef agencji interaktywnej Domveo, zarządza spółką Pressland SA która ma w swoim portfolio portale ladnydom.p, bryla.pl, domosfera.pl, e-ogrody.pl oraz prestiżowych miesięczników Ładny Dom i Cztery Kąty