Loteria, konkurs czy program lojalnościowy? Organizacja, nadzór, podatki.

10/07/2024

Termin szkolenia: 10- 11 lipca - szkolenie online

w godzinach od 9.00 do 16.00

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1

1. Planowanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych, konkursów, loterii

- najczęściej realizowane skuteczne loterie, konkursy i programy lojalnościowe

- preferencje i oczekiwania klientów

- budowanie lojalności klientów

- planowanie i wdrożenie akcji promocyjnych: budżet, czas, uzyskanie

stosownych zezwoleń, odbiorcy.

2. Wybór optymalnych form prowadzenia akcji promocyjnych w celu osiągnięcia możliwe najwyższej efektywności działań, badanie efektywności akcji promocyjnych.

- wybór rodzaju akcji do konkretnej grupy docelowej

- wybór i dopasowanie mechaniki

- wybór nagród

- nowoczesne technologie IT wspierające organizację akcji promocyjnych

- badanie efektywności prowadzonych akcji

3. Aspekty prawne oraz podatkowe związane z akcjami promocyjnymi

- loterie promocyjne - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- loterie audioteksowe - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- konkurs promocyjny - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- program lojalnościowy - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy dokumenty: regulaminy, protokoły, pokwitowania wydania nagród z własciwymi informacjami dotyczacymi podatków od wydanych nagród

DZIEŃ 2

1. Konstruowanie mechanizmów i dokumentów dotyczących akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych

- loterie

przygotowanie Wniosku, Regulaminu Loterii, Regulaminu Pracy Komisji, prawidłowego wzoru gwarancji bankowej, pełnomocnictw, pokwitowań wydania nagród laureatom

- konkursy

przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Konkursu, prawidłowych Protokołów z rozstrzygnięcia, pokwitowań wydania nagród zwycięzcom konkursu

- programy lojalnościowe

przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Programu, wydanie nagród zwycięzcom programu

2. Rozliczanie oraz zamykanie promocji, konkursów, loterii

- przygotowanie sprawozdań i rozliczeń akcji promocyjnych w świetle

obowiązujących przepisów prawnych

- odpowiedzialność organizatora akcji

3. Ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych

- organy kontrolujące

- ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych

- odpowiedzialność karna za stwierdzone nieprawidłowości w organizacji w przeprowadzeniu akcji promocyjnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy dokumenty: wnioski do własciwych urzędów, ewidencje, protokoły rozliczajace i zamykajace akcje.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

- Dyrektorów i Pracowników Promocji i Marketingu

- Brand Menagerów

- Księgowych

- Dyrektorów i Pracowników Trade Marketingu

- Dyrektorów i Pracowników Działów Sprzedaży

- Specjalistów ds. Promocji i Marketinu

- Włascicieli Agencji Eventowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów prawnych i podatkowych regulujących organizację konkursów, loterii i programów lojalnościowych

- nabycie praktycznych umiejętności wyboru i oceny najlepszego narzędzia wspierającego sprzedaż

- umiejętność zaplanowania, wdrożenia i rozliczenia konkursów, loterii i programów lojalnościowych

Cena szkolenia: 1 500 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie zawiera: 

- Zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami ( dodatkowy koszt 700 zł netto +23 % VAT


Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi.