Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

11/12/2024

Termin szkolenia: 11-12 grudnia - szkolenie online

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

- Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem

- Przechowywanie danych

- Dokumentacja

- Zasady przetwarzania danych osobowych:

- Legalność przetwarzania danych osobowych

- Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy

- Szczególne rygory przetwarzania danych "wrażliwych"

- Szczególna staranność przetwarzania danych

- Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom

- Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą

- Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej - outsorcing

2. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:

- Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych

- Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)

- Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default)

3. Konkursy, akcje wspierające sprzedaż

- przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Konkursu

- przygotowanie prawidłowych Protokołów z rozstrzygnięcia, pokwitowań wydania nagród zwycięzcom konkursu,

- regulaminy konkursów organizowanych w mediach społecznościowych.

- programy lojalnościowe: przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Programu, wydanie nagród zwycięzcom programu

4. Jak się przygotować do kontroli?

- Organy kontrolujące: Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, RODO, UOKiK

- Odpowiedzialność karna za stwierdzone nieprawidłowości w organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu akcji promocyjnych

5. Panel dyskusyjny

Cena szkolenia 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno - prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji loterii, konkursów promocyjnych i programów lojalnościowych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia.