Loterie promocyjne, nadzór, rozliczenia. Jak pozyskać i zatrzymać Klientów?

13/06/2024

Termin szkolenia: 13-14 czerwca - szkolenie online

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

1. Loteria promocyjna - gra hazardowa

- definicja loterii, zasady organizacji

- rodzaje najczęściej przeprowadzanych loterii

- najbardziej efektywne mechanizmy

- zalety loterii promocyjnej jako skutecznego narzędzia marketingowego

- kto może organizować loterie

2. Jak zaplanować i wdrożyć skuteczną loterię

- określenie celu planowanej akcji

- dopasowanie budżetu

- grupy docelowej

- określenie czasu

- wybór i dopasowanie najbardziej skutecznej mechaniki

- wybór najlepszych nagród

3. Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie loterii

- organy wydające zezwolenia

- wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia

- prawidłowe wzory dokumentów

- wymagane zaświadczenia i zabezpieczenia loterii

- zapewnienie osoby nadzorującej loterię

4. Kwestie podatkowe

- podatki od nagród w loteriach

- warunki zwolnienia z opodatkowania

- możliwość odliczenia VAT

- obowiązek naliczenia VAT

- podatki od nagród w konkursach dla pracowników

- dokumentacja związana z przekazaniem nagród w zakresie podatków

DZIEŃ 2

1. Prawidłowy przebieg i rozliczenie loterii

- dowody udziału w grze

- urządzenia losujące i wymogi prawne

- losowania manualne

- zabezpieczenie udziałów w grze

- obowiązek sprawozdawczy dotyczący podsumowania i rozliczenia gier

2. Kary i restrykcje związane z prowadzeniem gier hazardowych i innych akcji promocyjnych

- Kodeks Karny

- Kodeks Skarbowy

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- RODO

- Jak przygotować się do kontroli ?

3. Konkurs, loteria czy program lojalnościowy porównanie narzędzi marketingowych

- przykłady mechanizmów

- przykłady regulaminów

- omówienie różnic

- zasady dopasowania akcji do potrzeb firmy

- badanie efektywności

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej dla naszej firmy.

4. Ochrona danych osobowych uczestników akcji promocyjnych

- prawidłowa konstrukcja wymaganych zgód

- rejestracja zbiorów

- zabezpieczenie danych osobowych w akcjach promocyjnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do wprowadzenia loterii, konkursu, programu lojalnościowego dla naszej firmy.

Uwaga. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i indywidualne we wskazanych miejscach przez naszych Klientów. Zapraszamy do ustalania odpowiednich dla Państwa potrzeb terminów szkoleń.

Szkolenie przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi.

Cena szkolenia: 1 500 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie zawiera:

- Zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami ( dodatkowy koszt 700 zł netto +23 % VAT

Trener: dr Beata Wentura-Dudek