Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

15/11/2022

Termin szkolenia: 15-16 listopada - szkolenie online


Trener : Małgorzata Miernik

Nazwa szkolenia : " Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie" - szkolenie 2-dniowe

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy mają wpływ na zarzadzanie kosztami w przedsiębiorstwie - kontrolerzy finansowi, pracownicy działów planowania kosztów, pracownicy służb finansowych. Szkolenie ma zwrócić uwagę na rodzaje tworzących się w przedsiębiorstwie kosztów, miejsca ich powstawania, prawidłową ich kalkulację ze względu na wymagania prawa jak i dla celów zarządzania. W szkoleniu pokazane zostaną strategiczne obszary optymalizacji kosztów. W celu lepszego dostosowania szkolenia do indywidualnych potrzeb firmy, proponuję przed uruchomieniem szkolenia przeprowadzenie krótkiego wywiadu, mającego na celu poznanie struktury firmy, przebiegu tworzenia się kosztów na różnych odcinakach procesu operacyjnego.

Metody szkolenia:

 • Wykład
 • Prezentacje interaktywne
 • Ćwiczenia i dyskusje moderowane

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych podziałów kosztów
 • Projektowanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania firmą
 • Przedstawienie koncepcji alokacji kosztów na obiekty
 • Projektowanie strategii kosztowych i cenowych
 • Projektowanie systemu kontroli kosztów
 • Przekazanie wiedzy na temat strategicznych obszarów optymalizacji kosztów

Program szkolenia:

 • System informacji o kosztach w przedsiębiorstwie
 • Definicja i kryteria klasyfikacji kosztów
 • Kryteria podziału kosztów w firmie usługowej, produkcyjnej - skąd czerpać informację o kosztach?
 • Tradycyjny rachunek kosztów i kalkulacja produktów
 • Rachunek kosztów na potrzeby zarządzania firmą - projektowanie struktury w oparciu rachunek procesów i działań
 • Alokacja kosztów w obiekty kosztowe
 • Identyfikacja obiektów kosztowych - wydziały, produkty, klienci
 • Przygotowanie systemu księgowego pod katem informacji o kosztach obiektów - modyfikacja zpk
 • Strategie kosztowe i cenowe
 • Ustalanie cen w oparciu o różne strategie (marża plus, ceny rynkowe)
 • System kontroli kosztów
 • Optymalizacja kosztów w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych
 • Optymalizacja kosztów osobowych
 • Optymalizacja kosztów ogólnych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie, lub poszerzenie wiedzy z zakresu zarzadzania kosztami w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności w zakresie podejmowania optymalnych decyzji w zakresie sterowania kosztami

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • Kadry działów finansowych
 • Pracowników działów analiz
 • Pozostałych osób zainteresowanych problematyką finansową przedsiębiorstwa

Cena szkolenia 1 500 zł netto + 23 % VAT