Organizacja, przeprowadzenie i nadzór loterii audioteksowych

09/04/2021

Termin szkolenia: 1-2 lipca 2021 r. Szkolenie w wersji online

Uwaga. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i indywidualne we wskazanych miejscach przez naszych Klientów. Zapraszamy do ustalania odpowiednich dla Państwa potrzeb terminów szkoleń.

Szkolenie przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami audioteksowymi.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

1. Loteria audioteksowa - gra hazardowa

- definicja loterii, zasady organizacji

- rodzaje najczęściej przeprowadzanych loterii

- najbardziej efektywne mechanizmy

- zalety loterii jako skutecznego narzędzia pozyskiwania środków finansowych

- kto może organizować loterie audioteksowe

2. Jak zaplanować i wdrożyć skuteczną loterię audioteksową

- określenie celu planowanej akcji

- dopasowanie budżetu

- grupy docelowej

- określenie czasu

- wybór i dopasowanie najbardziej skutecznej mechaniki

- wybór i pozyskanie nagród

3. Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie loterii audioteksowej

- organy wydające zezwolenia

- wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia

- prawidłowe wzory dokumentów

- wymagane zaświadczenia i zabezpieczenia loterii

- zapewnienie osoby nadzorującej loterię

4. Kwestie podatkowe

- podatki od nagród w loteriach

- warunki zwolnienia z opodatkowania

- dokumentacja związana z przekazaniem nagród w zakresie podatków

DZIEŃ 2

1. Prawidłowy przebieg i rozliczenie loterii

- dowody udziału w grze - połączenia, sms-y premium

- urządzenia losujące i wymogi prawne

- rodzaje mechanizmów losujących

- zabezpieczenie udziałów w grze

- podatki od gier

- obowiązek sprawozdawczy dotyczący podsumowania i rozliczenia gier

2. Ryzyka związane z prowadzeniem loterii audioteksowych

- Kodeks Karny

- Kodeks Skarbowy

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- RODO

- Jak przygotować się do kontroli?

3. Loteria audioteksowa - ryzyka prawne i podatkowe

- uzyskanie zezwolenia - jakie podmioty gospodarcze mogą je uzyskać

- rozliczenie

- obowiązkowe ewidencje

- nadzór urzędu celno - skarbowego

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia, przeprowadzenia i rozliczenia loterii audioteksowej

4. Ochrona danych osobowych uczestników

- prawidłowa konstrukcja wymaganych zgód

- rejestracja zbiorów

- zabezpieczenie danych osobowych w loterii fantowej

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- osób, które chcą zdobyć uprawnienia (zaświadczenia) do nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem i rozliczaniem loterii audioteksowych

- dyrektorów marketingu

- menadżerów PR

- menadżerów trade marketingu

- brand menadżerów

- specjalistów ds. organizacji eventów

- właścicieli i pracowników agencji reklamowych

Cena szkolenia 1 200 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie zawiera:

- Zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami audioteksowymi (dodatkowy koszt 500 zł netto +23 % VAT)

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami audioteksowymi.