Organizacja, przeprowadzenie i nadzór loterii fantowych

23/10/2024

Termin szkolenia: 23-24 października  - szkolenie w wersji online

Uwaga. Prowadzamy szkolenia wewnętrzne i indywidualne we wskazanych miejscach przez naszych Klientów. Zapraszamy do ustalania odpowiednich dla Państwa potrzeb terminów szkoleń indywidualnych.

Szkolenie przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami fantowymi.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

1. Loteria fantowa - gra hazardowa

- definicja loterii, zasady organizacji

- rodzaje najczęściej przeprowadzanych loterii

- najbardziej efektywne mechanizmy

- zalety loterii fantowej jako skutecznego narzędzia realizującego cel społeczny

- kto może organizować loterie

2. Jak zaplanować i wdrożyć skuteczną loterię

- określenie celu planowanej akcji

- dopasowanie budżetu

- grupy docelowej

- określenie czasu

- wybór i dopasowanie najbardziej skutecznej mechaniki

- wybór i pozyskanie nagród

3. Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie loterii fantowej

- organy wydające zezwolenia

- wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia

- prawidłowe wzory dokumentów

- wymagane zaświadczenia i zabezpieczenia loterii

- zapewnienie osoby nadzorującej loterię

4. Kwestie podatkowe

- podatki od nagród w loteriach

- warunki zwolnienia z opodatkowania

- dokumentacja związana z przekazaniem nagród w zakresie podatków

DZIEŃ 2

1. Prawidłowy przebieg i rozliczenie loterii

- dowody udziału w grze

- urządzenia losujące i wymogi prawne

- losowania manualne

- zabezpieczenie udziałów w grze

- obowiązek sprawozdawczy dotyczący podsumowania i rozliczenia gier

2. Ryzyka związane z prowadzeniem loterii fantowych

- Kodeks Karny

- Kodeks Skarbowy

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- RODO

- Jak przygotować się do kontroli?

3. Mała loteria fantowa zasady organizacji

- zgłoszenie loterii do właściwego urzędu

- przeprowadzenie małej loterii fantowej

- rozliczenie

- komisyjne zniszczenie niewykorzystanych losów

- nadzór urzędu celno - skarbowego

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia, przeprowadzenia i rozliczenia małej i dużej loterii fantowej

4. Ochrona danych osobowych uczestników

- prawidłowa konstrukcja wymaganych zgód

- rejestracja zbiorów

- zabezpieczenie danych osobowych w loterii fantowej

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- osób, które chcą zdobyć uprawnienia (zaświadczenia) do nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem i rozliczaniem loterii fantowych

- dyrektorów marketingu

- menadżerów PR

- menadżerów trade marketingu

- brand menadżerów

- specjalistów ds. organizacji eventów

- właścicieli i pracowników agencji reklamowych

- dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych i opiekuńczych, szkół, przedszkoli, domów dziecka

- zarządu i dyrekcji fundacji i stowarzyszeń

- zarządu i dyrekcji klubów sportowych

Cena szkolenia 1 500 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie zawiera:

- Zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami fantowymi (dodatkowy koszt 700 zł netto +23 % VAT)

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami fantowymi.