Loterie promocyjne, programy lojalnościowe. Jak pozyskać i zatrzymać Klientów?

05/11/2018


TERMIN SZKOLENIA: 26 - 27 marca 2019 r. Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Co to jest lojalność ?

 • Definicje
 • Efekt lojalności Klienta
 • Podstawy behawioralne i psychologiczne
 • Jak pozyskać lojalność Klienta
 • Podstawy zarządzania relacjami z Klientem
 • Podział programów lojalnościowych ze względu na grupę docelową

2. Jaki program lojalnościowy wybrać dla swojej firmy

 • Lojalnościowy, punktowy, rabatowy? - czym się kierować przy wyborze formuły programu
 • Multi- i monopartnerskie programy B2B / B2C - kiedy warto działać solo, a kiedy tworzyć koalicje
 • Zasady projektowania programu oferującego prawdziwą wartość klientom
 • Benchmarking - analiza stanu wyjściowego marki i przedsiębiorstwa
 • Retencja, churn, fraud - co kryje się pod tymi pojęciami

3. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część I

 • Dobór zespołu wykonawczego, analiza kompetencji i podział zadań
 • Wybór najlepszej mechaniki programu
 • Zamiana ról, czego możemy nauczyć się od Klientów
 • Punktacja w programie, jej znaczenie

4. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część II

 • Odpowiadamy na pytanie: Nagrody czy korzyści? - co bardziej wpłynie na wzmocnienie więzi z Klientem
 • Najlepsze wzorce do wykorzystania: promocje jubileuszowe, nagrodowe, produktowe
 • Najważniejsze narzędzia operacyjne ułatwiające zarządzanie programami, platformy i moduły B2B
 • Kluczowe metody pomiaru efektywności - analizy, raportowanie

5. Właściwa segmentacja to podstawa sukcesu!

 • Segmentacja behawioralna, psychograficzna, demograficzna
 • Jaka strukturę powinien mieć twój program lojalnościowy
 • Zasada Pareto
 • Budujemy profil klienta kluczowego (bazy danych)

DZIEŃ 2

1. Dostosowanie nagród, plany, budżety

 • Twarde i miękkie nagradzanie - wzorce do zastosowania w firmach uczestników szkolenia
 • Katalogi nagród, zagrożenia
 • Znaczenie logistyki, znaczenie planowania

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o program sieci H&M

2. Wdrożenie programu lojalnościowego

 • Wdrożenie wg przygotowanego planu: zespół, etapy działania, podział zadań i obowiązków
 • Finansowanie programu i stały nadzór nad budżetem
 • Jak zarobić na programie lojalnościowym

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania, wdrożenia i budżetowania programu lojalnościowego.

3. Promocja i komunikacja w Internecie i mediach tradycyjnych

 • Czym możemy się wyróżnić w Internecie
 • Wybór kanałów komunikacji - jak je właściwie dostosować
 • Social media - ich rola w komunikacji
 • Skuteczne strategie komunikacji: prasa, radio, telewizja, reklama wizualna

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania promocji i wdrożenia programu lojalnościowego w Internecie i mediach tradycyjnych

4. Jakie znaczenie w lojalności ma płeć konsumenta?

 • Znaczenie pytania z formularza: Kobieta czy Mężczyzna?
 • Odmienne reakcje
 • Różne potrzeby
 • Czym kierują się kobiety a czym mężczyźni dokonując wyborów konsumenckich
 • Praktyczne wskazówki jak dokonywać segmentacji

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o znane programy B2C i B2B

5. Ryzyka związane z organizacją programów lojalnościowych

 • Ochrona danych osobowych - RODO
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Zapisy Abuzywne w regulaminach programów lojalonościowych
 • Kwestie podatkowe związane z organizacją programów i wydaniem nagród

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • przedstawicieli firm planujących wdrożenie programu lojalnościowego w segmencie B2B/B2C
 • dyrektorów, kierowników, zarządzających planowanymi i wdrożonymi programami lojalnościowymi
 • specjalistów odpowiedzialnych za budowę regulaminów i wdrażanie programów lojalnościowych
 • pracowników działu marketingu
 • pracowników działu księgowości

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania nowoczesnych i skutecznych programów lojalnosciowych B2B, B2C oraz łaczonych B2B-B2C

- zdobycie umiejętności przygotowania poszczególnych etapów programu lojalnosciowego według prawidłowych reguł

- umiejętność zaplanowania, budzetowania, wdrożenia, rozliczenia programów lojalnosciowych

- umiejętność wyboru właściwej, najbardziej efektywnej mechaniki programu lojalnościowego dla swojej firmy

- umiejętność prawidlowego przekazania nagród uczestnikom programu, zgodnie z obowiązujacym prawem i zasadami podatkowymi

- umiejętność analizy i mierzenia efektów przeprowadzonych programów lojalnosciowych

- zapoznanie się z pułapkami prawno podatkowymi, których nalezy unikać planując wprowadzenie programu lojalnościowego

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera:

- zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami ( dodatkowy koszt 500 zł netto +23 % VAT

- noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych 

Trener: dr Beata Wentura-Dudek