Skuteczne metody kreowania wizerunku organizacji

22/03/2021

TERMIN SZKOLENIA: 22-23 marca 2021 r. Łódź. Szkolenie jest dostępne również w tym terminie w wersji online.


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

 • Wizerunek jako źródło wzrostu efektywności działań marketingowych i sprzedaży, uzyskania przewagi konkurencyjnej, wzrostu pozycji rynkowej firmy

· Tożsamość organizacji a jej wizerunek- sprzężenie zwrotne

 • Co tworzy tożsamość organizacji?
 • Czym jest wizerunek organizacji jego elementy składowe?
 • Znaczenie tożsamości i wizerunku w pozycji rynkowej firmy
 • Modele tożsamości a realizowana strategia marketingowa
 • Elementy tożsamości organizacji
 • Wizerunek jako aspekt zarządzania

· Metody kreowania wizerunku

 • System identyfikacji wizualnej organizacji (CI- Corporate Identity)
 • Logo firmy, kolory firmowe, symbole dekoracyjne
 • Spójność systemu komunikacji wizerunkowej, rola księgi identyfikacji wizualnej
 • Jak budować system identyfikacji wizualnej by unikać fałszywego odbioru (rola kodowania, dekodowania, złudzeń i zakłóceń w odbiorze komunikatu wizerunkowego)
 • Zasady wykorzystania innych elementów wizerunkowych

· Warsztaty. Badanie spójności nośników komunikacji wizerunkowej

 • Spójność nośników komunikacji wizerunkowej z księgą identyfikacji wizualnej
 • Ocena nośników wizerunkowych (logotyp, kreacja, hasła reklamowe)
 • Zgodność wizerunku rzeczywistego z wizerunkiem pożądanym,
 • Postrzeganie firmy, marki przez klientów
 • System komunikacji zewnętrznej (współpraca z mediami)
 • Obraz organizacji : architektura, wygląd budynków (kolory czystość), estetyka otoczenia, estetyka pomieszczeń biurowych, informatory komunikacyjne,
 • ubiór pracowników, samochody dostawcze, flagi, druki
 • Jakość gadżetów reklamowych, adekwatność do profilu
 • Strona internetowa

· Kreowanie wizerunku poprzez instrumenty komunikacji marketingowej marketingu mix.

 • Marketingowe elementy wizerunkowe produktu (marka, opakowanie, różnicowanie produktu)
 • Cena i jej adekwatność do jakości produktu, cena a aspekty wizerunkowe marki, firmy
 • Dystrybucja- ekskluzywna czy intensywna a wizerunek
 • Promocja- niebezpieczeństwa wizerunkowe w promocji

· Warsztaty. Ocena wizerunkowych aspektów instrumentów komunikacji marketingowej własnej firmy

· Znaczenie budowania systemu jakości obsługi klienta dla kreowania wizerunku firmy

 • Standard obsługi klienta jako skodyfikowany zestaw zasad (jak go tworzyć i badać?)
 • Zachowanie i kompetencje sprzedawców, przedstawicieli firmy, dystrybutorów (na co zwracać uwagę w badaniu)
 • Procedury obsługi reklamacji i zwrotów
 • Styl kontaktów biznesowych podczas wystaw, targów, spotkań

DZIEŃ 2

· Public Relations- strategia kreowania wizerunku

 • Współpraca z mediami jako instrument kreowania wizerunku
 • Zasady przygotowania materiałów prasowych, styl notatek prasowych, komunikatów, serwisów fotograficznych
 • Konferencje prasowe,
 • Zasady przygotowania artykułów sponsorowanych
 • Organizacja wydarzeń publicznych
 • Zasady sponsoringu - kogo, dlaczego, w jakiej formie, jak zapewnić sobie korzyści?
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR (corporate social responsibility ) jako strategia wizerunkowa
 • Stosunki ze społecznością lokalną (community relations)

· Komunikacja wewnętrzna

 • styl kierowania firmą i zasobami ludzkimi
 • Sposób komunikowania się z pracownikami, informowanie pracowników o wydarzeniach, dostępność raportów z działalności
 • Ceremoniały w firmie

· Sytuacje wyjątkowe, procedury na wypadek kryzysu, zarządzanie sytuacją kryzysową

· Zasady współpracy z agencją z agencją kreowania wizerunku

 • Rola wytycznych projektu sformułowanych przez zamawiającego
 • Jakość oferty agencji, elementy składowe, kryteria wyboru
 • Umowa- gwarancja selekcji szkiców, testowania, korekty proponowanych projektów
 • Raport końcowy- Kompletność projektu: księga identyfikacji wizualnej

· Jak sporządzić audyt wizerunkowy. Ćwiczenie praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Przedstawicieli firm zajmujących się kreowaniem wizerunku, współpracą z mediami
 • Dyrektorów, kierowników, właścicieli firm
 • Specjalistów odpowiedzialnych za analizę strategicznych rozwiązań biznesowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej istoty wizerunku organizacji
 • Zdobycie umiejętności analizowania identyfikacji wizerunkowej organizacji
 • Uzyskanie umiejętności współpracy z agencją wizerunkową

Trener: Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Stanisław M. Szukalski 

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.