Public Relations - droga do sukcesu. Kreowanie wizerunku i umiejętność efektywnej współpracy z mediami

08/10/2018

TERMIN SZKOLENIA: 25-26 lutego 2019 r. Kielce

 

DZIEŃ 1

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kreowanie wizerunku - co to jest Public Relations?

 • Tworzymy definicje
 • Organizacja działań
 1. Media Relations
 • Zasady współpracy z mediami
 • Narzędzia
 • Rodzaje informacji bieżącej dla dziennikarzy
 • Konferencja prasowa

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: tworzenie informacji prasowej, organiazacja konferencji prasowej

 1. Marketing, reklama a Public Relations
 2. Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Kiedy mamy sytuacje kryzysową
 • Działania
 • Żelazne zasady

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: działanie w oparciu o przykładowa sytuację kryzysową

 1. Public Relations inside
 • Współpraca wewnątrz firmy
 • Techniki PR wewnętrznego

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: podjęcie działań na dowolnym przykładzie wskazanym przez uczestników szkolenia

Do kogo kierowane jest szkolenie:

 • specjalistów prowadzących działania z zakresu budowania wizerunku firmy
 • specjalistów odpowiadających za komunikację
 • specjalistów ds. kontaktów z mediami
 • rzeczników prasowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej mechanizmów i narzędzi social media możliwych do wykorzystania w działaniach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • nabycie praktycznych umiejętności pozwalających wdrożyć wybrane narzędzia social media w działaniach komunikacyjnych
 • opracowanie indywidualnego planu Public Relations, gotowego do wdrożenia w firmie.
 • Cena szkolenia 1 700 zł netto +23 % VAT
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

  Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

 • Trener: Barbara Sipa