Techniki skutecznej sprzedaży i metody zarządzania sprzedażą

02/09/2021

Termin szkolenia: 2-3 września  - szkolenie w wersji online

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

Podstawowe pojęcia związane ze sprzedażą

 • Sprzedaż jako proces rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klienta
 • Sprzedaż -aspekty prawne
 • Kanały sprzedaży- analiza porównawcza (kryteria decyzyjne, cechy danego rozwiązania, wybór i zarządzanie kanałem dystrybucji)
 • Cena w strategii sprzedaży
 • Finansowe aspekty sprzedaży (upusty, zysk, marża)

Techniki sprzedaży

 • Psychologiczne reguły zachowań ludzkich (reguła wzajemności, zaangażowania, społecznego dowodu słuszności i inne- Caldini) oraz ich wykorzystanie w sprzedaży
 • Techniki organizacji sprzedaży a kanał dystrybucji, cechy produktu, typ klienta
 • Cechy dobrego sprzedawcy (wiedza, umiejętności, savoir-vivre)
 • Rola wiedzy o: sprzedaży, rynku, produkcie, kliencie
 • 7 kroków umiejętności sprzedawcy
 • Skuteczność sprzedaży a różne typy klientów. Jak sobie radzić z różnymi postawami i zachowaniami klientów?
 • Realizacja procesu sprzedaży
 • Jak skutecznie komunikować się z klientem?
 • Kiedy zaprezentować produkt?
 • Kiedy powiedzieć o cenie?
 • Kiedy użyć referencji?
 • Jak pomóc klientowi podjąć decyzję?
 • Jak reagować na nieuczciwe praktyki konkurencji?
 • Rola techniki pytań w procesie sprzedaży
 • Techniki zachowań asertywnych sprzedawcy
 • Techniki argumentacji cenowej
 • Techniki redukcji zastrzeżeń

Ćwiczenia praktyczne z zakresu realizacji procesu sprzedażySavoir- vivre -niewerbalne elementy w kontakcie z klientem

 • Niewerbalne elementy komunikacji (pozycja ciała, dystans fizyczny, kontakt wzrokowy itp.)
 • Najczęstsze błędy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Akcesoria promocyjno-reklamowe wspierające sprzedaż

DZIEŃ 2

Zarządzanie sprzedażą

 • Zasady budowy zespołu sprzedażowego (rekrutacja, szkolenie)
 • Systemy wynagradzania i motywowania i oceny sprzedawców
 • Metody kalkulowania systemu wynagradzania (pensja czy prowizja, kiedy stosować? Sposoby kalkulowania prowizji, korzyści dla firmy i handlowców z różnych form wynagradzania)
 • Podręcznik sprzedaży jako narzędzie służące skutecznej sprzedaży (co musi zawierać?)
 • Przygotowanie i wyposażenie sprzedawcy
 • Planowanie sprzedaży w regionach
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym w regionie
 • Analiza sprzedaży
 • Czynniki pobudzające wzrost sprzedaży. Czego unikać w procesie sprzedaży
 • Program wsparcia marketingowego i jego wpływ na wielkość sprzedaży
 • Administracyjne procedury planowania i kontroli sprzedaży
 • Narzędzia kontroli realizacji planów sprzedaży
 • Kontrola efektywności personelu sprzedaży
 • Analiza rentowności
 • Komputerowe systemy wsparcie sprzedaży

Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą
 • Dyrektorów, właścicieli firm
 • Kierowników działów sprzedaży

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej istoty wizerunku organizacji
 • Zdobycie umiejętności analizowania identyfikacji wizerunkowej organizacji
 • Uzyskanie umiejętności współpracy z agencją wizerunkową

Cena szkolenia: 1 800 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Stanisław M. Szukalski